Hirdetményminták

A közbeszerzési eljárásokban - pár kivételtől eltekintve - az eljárás megindítását követően a hirdetmény megjelenik a Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg az EU Hivatalos Lapjában. Vannak azonban olyan hirdetmények melyeket valamennyi eljárás esetén meg kell jelentetni.

A hirdetmények megküldésének, közzétételének rendjét a közösségi ertékhatárok esetében a Bizottság 1564/2005/Ek rendelete tartalmazza, a nemzeti és egyszerű eljárások esetében az 1/2006 IM rendelet tartalmazza és ennek értelmében a hirdetmények feladhatók faxon is.

A hirdetmények megjelentetését kérelemmel kell kezdeményezni.

A hirdetmény feladása előtt ellenőrzési vagy szerkesztési díjat kell fizetni.

A 2009. április 1-jét követően indított közbeszerzési eljárások tekintetében a nemzeti (egyszerű) eljárásrendben alkalmazandó hirdetményminták:

  1. tájékoztató az eljárás eredményéről
  2. tájékoztató az eljárás eredményéről 
  3. az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása
  4. tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról és az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról
  5. tájékoztató a szerződés módosításáról
  6. tájékoztató a szerződés teljesítéséről
  7. összegezés az ajánlatok elbírálásáról
  8. összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
  9. az éves statisztikai összegezés (a 2009. április 1-je után megkezdett közbeszerzések és beszerzések tekintetében)
  10. az éves statisztikai összegezés (a 2009. április 1-je után megkezdett közbeszerzések és beszerzések tekintetében)

A 2009. április 1-jétől a közösségi eljárásrendben alkalmazandó hirdetményminták:

11. további információt tartalmazó hirdetmény, befejezetlen eljárással kapcsolatos információ vagy korrigendum

Éves statisztikai összegezések

Az éves statisztikai összegezést a 21. melléklet tartalmazza.

Kitöltési útmutató

A minták kitöltési útmutatóját a 22. melléklet tartalmazza.