Hirek közbeszerzésekről

A hirdetmények elektronikus feladása és közzététele ( 2010.11.17. )

A Közbeszerzések Tanácsa a nagyszámú megkeresésre tekintettel tájékoztatja a közbeszerzési eljárások résztvevőit, hogy a 2010. október 30. napján hatályba lépett 14/2010. (X.29.) NFM rendelettel megállapított új hirdetményminták elektronikus feladásához és közzétételéhez szükséges informatikai fejlesztések folyamatban vannak. A fejlesztések befejezését követően a honlapunkon haladéktalanul tájékoztatjuk az érintetteket az új hirdetményminták elektronikus feladásának és közzétételének lehetőségéről.

Az Európai Unió Bíróságának új ítéletei a Tanács honlapján ( 2011.01.10. )

A Közbeszerzések Tanácsa honlapján kereshető módon már hosszabb ideje elérhetővé tette az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési vonatkozású ítéleteit. Annak érdekében, hogy a közbeszerzők könnyebben tudják figyelemmel kísérni az új EUB ítéleteket, a Tanács azok elérhetőségére külön hírben is felhívja a figyelmet. Az Európai Unió Bíróságának ítéletei elérhetőek INNEN.
A legfrissebb a C-568/08. számú ítélete pedig elérhető INNEN, valamint a C-421/09. számú ítélete pedig elérhető INNEN.

Elérhető a Kbt. 2011. január 1-jétől hatályos, egybeszerkesztett verziója ( 2011.01.06.)

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, az egyes törvényeknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról szóló 2010. évi CLII. törvény, valamint az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXII. törvény 2010. december 31-i és 2011. január 1-jei hatállyal módosították a Kbt. egyes rendelkezéseit, ennek megfelelően a Közbeszerzések Tanácsa elkészítette a közbeszerzési törvény módosításokkal egybeszerkesztett verzióját. A jobb áttekinthetőség érdekében a 2011. január 1-jén hatályba lépett változásokat félkövér betűtípussal jelöltük. A módosított és Tanács által szerkesztett Kbt.-verzió letölthető innen.

Közzétételre kerültek a Közbeszerzések Tanácsa által aktualizált útmutatók és ajánlás ( 2010.12.23. )

A dokumentumok megjelentek a Közbeszerzési Értesítő 2010. évi 152. számában 2010. december 22-én. Az útmutatók elérhetőek honlapunkon a Jogalkalmazást elősegítő anyagok menüpont A Tanács útmutatói almenüpontjában, míg az ajánlás A Tanács ajánlásai almenüpontjában.