A közbeszerzések szabályrendszere

A közbeszerzéseket a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) átfogóan szabályozza. E jogszabály határozza meg, hogy mely szervezetek milyen beszerzéseik során kötelesek közbeszerzési eljárást lefolytatni, továbbá azt is, hogy mikor milyen típusú közbeszerzési eljárás alkalmazható. A jogszabály ezen túl a közbeszerzések ellenőrzésével, illetve a jogorvoslattal, a Közbeszerzések Tanácsa feladat- és hatáskörével, valamint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések teljesítésével és módosításával kapcsolatosan is tartalmaz rendelkezéseket. 

A Kbt. felhatalmazása alapján ugyanakkor számos végrehajtási rendelet született (többek között a hirdetmény-közzététel, a központosított közbeszerzés, a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök beszerzése, az állam- és szolgálati titokkal kapcsolatos beszerzések, a védelmi beszerzések, az építési beruházások közbeszerzésekkel összefüggő speciális szabályai terén); e jogszabályok az adott terület részletszabályait tartalmazzák.

2011. január 1-jétől hatályos Kbt. Változás

2010. október 29-étől hatályos Kbt. változás

2010. szeptember 15-étől hatályos Kbt. változás