A Közbeszerzések Tanácsa jogállása, főbb feladatai

Közbeszerzések Tanácsa - www.kozbeszerzes.hu

"Az e törvényben meghatározott célok érvényesülésének biztosítása érdekében Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) működik, amely csak az Országgyűlésnek van alárendelve. A Tanács az Országgyűlés felügyelete alatt álló, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, amely az e törvényben meghatározott feladatkörében általános hatáskörrel rendelkezik.” (Kbt. 374. §)">
A szervezet a régi Kbt. hatályba lépését megelőzően, 1995. október 4-én alakult meg.

A Kbt. alapján a Közbeszerzések Tanácsa gondoskodik hivatalos lapja, a Közbeszerzési Értesítő megjelentetéséről. Az első Kbt. érvényesülésének időszakában a magyarországi közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban készített hirdetmények hivatalos forrása kizárólag a Közbeszerzési Értesítő volt.

A 2004. május 1-jén történt uniós csatlakozásunkkal ez a helyzet annyiban változott meg, hogy a közösségi eljárásrendbe tartozó hirdetmények esetében a hivatalos megjelenés az EU Hivatalos Lapjában (OJ) történik. A hirdetményeknek az OJ-ba történő feladására azonban csak a Közbeszerzések Tanácsán keresztül van lehetőség, így valamennyi hirdetményt továbbra is a Tanácshoz kell eljuttatni közzététel céljából.

A Közbeszerzési Értesítő hetente három alkalommal jelenik meg, 2008. július 1-jét követően a hiteles kiadványnak a teljes lapszámot tartalmazó, elektronikusan aláírt, pdf formátumú dokumentum minősül, mely térítésmentesen elérhető a Tanács honlapján.

Az ajánlatkérőknek 2004. óta lehetőségük van hirdetményeiket elektronikus úton is eljuttatni a Tanács Szerkesztőbizottságához, amelyek közösségi eljárásrendbe tartozó hirdetmények esetén elektronikusan kerülnek feladásra az EU Kiadványhivatala részére.