Közbeszerzési Értékhatárok

A közbeszerzésekre vonatkozó közösségi értékhatárokat a nemzeti értékhatárokkal együtt a Közbeszerzések Tanácsa teszi közzé a Közbeszerzési Értesítőben.

A közbeszerzésekről szóló törvény a közbeszerzés négy alapvető fajtáját különbözteti meg:

  • A nyílt közbeszerzési eljárásban valamennyi érdekelt ajánlatot tehet.
  • A meghívásos közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által kiválasztottak tehetnek ajánlatot.
  • A tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő az általa kiválasztott egy vagy több ajánlattevővel tárgyal a szerződés feltételeiről.
  • Az eljárások negyedik fajtája a versenypárbeszéd, amelyben az ajánlatkérő az általa kiválasztott részvételre jelentkezőkkel párbeszédet folytat a közbeszerzés tárgyának, illetőleg a szerződés típusának és feltételeinek pontos meghatározása érdekében, majd ajánlatot kér.

A jogszabály a közbeszerzés értékétől függően közösségi értékhatárt elérő, nemzeti értékhatárt elérő, illetve egyszerű közbeszerzési eljárási rendszert különböztet meg.
A kormány az általa irányított szervezetek vonatkozásában a közbeszerzések központosított eljárás keretében történő lefolytatását rendelheti el, meghatározva annak személyi és tárgyi hatályát, az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet, valamint az eljáráshoz való csatlakozás lehetőségét. A központosított eljárás részletes szabályait külön jogszabály határozza meg.

Törvénnyel szabályozott közbeszerzési eljárások