A közbeszerzési eljárásban részvevők

1. Ajánlatkérő: a közbeszerzési törvény határozza meg az ajánlattevők körét (22. § (1) ). Az alábbi szervezetek tartoznak a közbeszerzési törvény hatálya alá.

  • minisztériumok, az állam, központi költségvetési szerv, elkülönített állami pénzalap kezelője, a társadalombiztosítási költségvetési szerv;
  • a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a települési önkormányzatok társulása, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács, a regionális fejlesztési tanács;
  • Magyar Nemzeti Bank, Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa, közszolgálati médiaszolgáltatók.
  • bíróságok, ügyészségek;
  • az a jogképes szervezet, amelynek létrehozataláról jogszabály rendelkezik, és a fenti szervezetek meghatározó befolyást képesek felette gyakorolni, vagy működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet finanszírozza;
  • Egyéni vállalkozó és természetes személy nem lehet ajánlatkérő!

2. Ajánlattevő: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz, az ajánlatkérő dokumentációjába betekintést tett vagy megvette illetve átvette azt, vagy kiegészítő tájékoztatást kér.

3. Közbeszerzési részvételre jelentkező: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki az eljárás első, részvételi szakaszában részvételi jelentkezést nyújtott be, a részvételi dokumentációt átvette, vagy kiegészítő tájékoztatást kért.

4. Alvállakozó: az a személy vagy szervezet amely a közbeszerzési eljárás eredménye után megkötött szerződés teljesítésében közvetlenül vesz részt az ajánlattevő bevonásával.
Nem minősülnek alvállalkozóknak az alábbiak:

  • az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy másfajta munkáltatási jogviszonyban álló személyek;
  • építőanyag beszállítók építési beruházás esetén;
  • azon személyek vagy szervezetek, akik tevékenységüket kizárólagos jog alapján végzik;
  • azon gyártók, forgalmazók, beszállítók akiket a szerződés teljesítéséhez igénybe vettek.

5. Az erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki nem minősül alvállalkozónak, a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával.