Közbeszerzési Törvény

2003. évi CXXIX. törvény és módosításai

A közbeszerzésekről szóló2003. évi CXXIX. törvény

A Kbt. 2011. január 1-jétől hatályos, egybeszerkesztett verziója

A 2008. évi CVIII. törvény által létrejött módosítások

A 2007. évi LXXVIII. törvény által létrejött módosítások

Kapcsolódó jogszabályok

34/2004. (III. 12.) Korm. Rendelet - A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról

130/2004. (IV. 29.) Korm. Rendelet -  A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól

137/2004. (IV. 29.) Korm.rendelet - A tervpályázati eljárások részletes szabályairól

143/2004. (IV. 29.) Korm.rendelet  - Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

162/2004. (V. 21.) Korm.rendelet  - Az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól

168/2004. (V. 25.) Korm.rendelet - A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

224/2004. (VII. 22.) Korm.rendelet - A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről

228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet -  A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról

40/2005. (III. 10.) Korm.rendelet - A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról

302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet - A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályai

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet - A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályai, és az elektronikus árlejtés alkalmazásáról

1/2004. (I. 9.) FMM rendelet -  A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról

1/2006. (I. 13.) PM rendelet - A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásról